ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

icon
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η άμεση αντιμετώπιση σε οποιαδήποτε επείγουσα περίπτωση κρίνεται πλέον απαραίτητη. Για την εξυπηρέτηση και την εξυπηρέτηση των ασθενών, φροντίζουμε για την ασφάλεια των συνεργατών μας, παρέχοντας κάλυψη με ασθενοφόρα σε κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση, συνοδεία άρτια εκπαιδευμένου νοσηλευτικού προσωπικού, εξασφαλίζοντας την καλύτερη ιατρική κάλυψη.