ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

icon
ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

  Η inter ambulance service προσφέρει κατ 'οίκον νοσηλεία όπως: Τοποθέτηση - αλλαγή ουροκαθητήρων, Οροθέτηση ορών, Κατακλίσεις, Αιμοληψίες, Τοποθέτηση Levin σίτισης, Συρραφή - Περιποίηση τραυμάτων.