ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

icon
ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

Η inter ambulance service αναλαμβάνει με αμεσότητα, συνέπεια και εγκυρότητα την ταχύτατη και ασφαλή αντιμετώπιση των καρδιολογικών περιστατικών, συνοδευόμενη από καρδιολόγους ιατρούς όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.