ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΑΙΜΟΚΑΘΕΡΟΜΕΝΩΝ

icon
ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΑΙΜΟΚΑΘΕΡΟΜΕΝΩΝ

Η inter ambulance service, επιπλέον αναλαμβάνει διακομιδές αιμοκαθαρόμενων ατόμων σε Κέντρα Αιμικάθαρσης, Νοσοκομεία, Ιδιωτικές Κλινικές, Διαγνωστικά Κέντρα, Οίκους Ευγηρίας και Κέντρα Αποκατάστασης, στην Αττική και στην περιφέρεια.