ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

icon
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

  Κατανοώντας την δυσκολία της άσκοπης μετακίνησης των ασθενών, η inter ambulance service κατ'οίκον επισκέψεις για διαγνωστικές εξετάσεις, βασισμένες στις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές, παρέχοντας ένα άμεσο και αξιόπιστο διαγνωστικό αποτέλεσμα.