ΑΓΩΝΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ

icon
ΑΓΩΝΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ

Τέτοιου είδους αγώνες ενέχουν υψηλό κίνδυνο, να προκαλέσουν σοβαρές ατυπίες. Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων, βρίσκεται εκεί με το έμπειρο προσωπικό της και τα πλήρως εξοπλισμένα ασθενοφόρα της.